AIDS’i yenmek için ‘cezalandırıcı ve ayrımcı yasalara’ son verin — Küresel Sorunlar

BM Kalkınma Programı’nda (UNDP) HIV ve sağlık direktörü Mandeep Dhaliwal, bu tür yasaların yayılmasının BM’nin virüse müdahalesini engellemesinden endişe duyuyor ve bu virüs aynı zamanda birbirine bağlı bir dizi küresel krizden de etkileniyor.

Mandeep Dhaliwal:İnsanları AIDS yanıtını tekrar rayına oturtma konusunda harekete geçirmek için çok önemli bir zaman ve fırsat. UNDP için, HIV/AIDS yanıtı tamamen eşitsizlikleri azaltmak, yönetişimi geliştirmek ve dayanıklı ve sürdürülebilir sistemler oluşturmakla ilgilidir ve kaybettiğimiz zemini yeniden kazanmak istiyorsak harekete geçmemiz gereken yer burasıdır.

UNDP

BM Haberleri HIV/AIDS ve kalkınma arasındaki bağlantılar nelerdir?

Mandeep Dhaliwal:HIV ve diğer sağlık sorunları, insani gelişmenin itici güçleri ve göstergeleridir. Örneğin, Ukrayna’daki savaşın yaşam maliyeti üzerinde dramatik bir etkisi var ve gelişmekte olan dünyada 71 milyon insan sadece üç ayda yoksulluğa düştü.

Bunun HIV/AIDS programlarının finansmanından hizmetlere erişim, önleme ve tedaviye kadar her şey üzerinde sonuçları vardır.

Ülkeler içinde ve arasında genişleyen eşitsizlikler görüyoruz ve bu tür krizlerde, etkinin orantısız bir şekilde topluluklarımızdaki en savunmasız ve marjinalleştirilmiş kişiler tarafından karşılandığını biliyoruz.

Birbiriyle örtüşen birden çok krizin basamaklı etkilerini görüyoruz: COVID pandemisi, Ukrayna’daki savaş, mali kriz, gıda ve enerji krizi ve iklim krizi.

Tüm bunlar, HIV konusunda gerilemeye ve ülkelere sunulan kaynakların azalmasına katkıda bulunuyor. Halihazırda kırılgan, zayıf ve çoğu zaman parçalanmış sağlık sistemleri üzerinde inanılmaz bir baskı var ve COVID bunu daha da derinleştirdi.

100 milyon yerinden edilmiş insan var. Bu küresel bir rekor ve HIV kapma riskleri artıyor. HIV ve sağlık hizmetlerine erişimde engellerle karşılaşıyorlar ve genellikle destek ağlarından kopuyorlar.

Ekonomik büyüme beklentileri düşüyor. Dünya Bankası, 52 ülkenin 2026 yılına kadar harcama kapasitelerinde önemli bir düşüşle karşı karşıya kalacağını öngörüyor.

Bu 52 ülke önemlidir çünkü dünya çapında HIV ile yaşayan insanların yüzde 43’üne ev sahipliği yapmaktadır. Ancak şimdi, özellikle Afrika’da HIV yanıtı tehlikede.

BM Haberleri:AIDS’i ortadan kaldırabileceğimizi düşünüyor musunuz?

Mandeep Dhaliwal: Bir halk sağlığı tehdidi olarak AIDS’in sonunu getirebileceğimizi düşünüyorum, ancak bu, AIDS’e karşı mücadelede, özellikle genç ve Sahra altı Afrika’daki ergen kadınlar ve küresel olarak marjinalleştirilmiş nüfus.

Buna erkeklerle seks yapan erkekler, seks işçileri, trans bireyler ve uyuşturucu kullanan, her zaman daha savunmasız olan ve HIV kapma riski daha yüksek olan erkekler dahildir.

Bu da bu insanları hizmetlerden ve önleme erişimlerinden uzak tutan cezalandırıcı ve ayrımcı yasaların kaldırılmasını gerektiriyor. Veriler, bu tür yasaları kaldıran ülkelerin HIV yanıtları açısından daha iyi durumda olduğunu gösteriyor.

Ne yazık ki, bu bir norm değil ve bu yasalara sahip ülkelerin çoğu, yasal ve politik ortamlarında reform yapma yolunda değil.

Dolayısıyla bu konferans aynı zamanda Üye Devletler tarafından Avrupa’da kabul edilen tarihi hedeflere dikkat çekmek için bir fırsattır. HIV ile ilgili 2021 siyasi deklarasyonu [these targets involve major reductions in reducing HIV/AIDS related stigma, criminalization, gender inequality and violence]

Bunu başarabilirsek, 2030 yılına kadar bir halk sağlığı tehdidi olan AIDS’in sonunu getirebiliriz.

BM Haberleri:Bu konferansın teması – bilimi yeniden meşgul etmek ve takip etmek – seçildiğinde, bu, bu yasaları uygulamaya koyan hükümetlere bir mesaj mıydı?

Mandeep Dhaliwal: Evet. Artık suç olmaktan çıkarmanın halk sağlığı ve HIV faydaları sağladığını gösteren çok sayıda bilim var. Önleme, özellikle marjinal toplumlarda daha etkilidir. Hizmetlere ve sosyal desteğe daha iyi erişim sağlar.

Aynı zamanda HIV’i unutmamak için bir mesajdır. Hâlâ yapılacak bir iş var ve son birkaç yılda kaybettiğimiz zemini yeniden kazanmalıyız.

Fildişi Sahili'nin güneybatısındaki bir aile evinde HIV taramasından geçiyor.

© UNICEF/Frank Dejong

Fildişi Sahili’nin güneybatısındaki bir aile evinde HIV taramasından geçiyor.

BM Haberleri: Bu çok zor uluslararası manzaraya karşı, sizce bu konferansın en iyi ve gerçekçi sonucu nedir?

Mandeep Dhaliwal:Bunlardan biri, cezalandırıcı ve ayrımcı yasaların kaldırılması, damgalanma ve ayrımcılığın ortadan kaldırılması ve insanları şiddetten koruma konusunda harekete geçme taahhüdü.

Diğeri ise bilimi takip etme taahhüdü. Bilim daha önce görmediğimiz bir hızla ilerliyor. Örneğin, artık önemli popülasyonlarda önleme için çok iyi olacak uzun etkili bir anti-retroviral var. Ancak gelişmekte olan ülkelerde uygun fiyatlı ve erişilebilir olmasını sağlayacak bir noktada fiyatlandırılması gerekiyor.

Konferansın bu konuyu ele almasını umuyorum çünkü bu, COVID pandemisi boyunca, kesinlikle COVID aşısı ile ilgili bir temadır ve özellikle tedaviye erişim söz konusu olduğunda, HIV topluluğunun aşina olduğu bir temadır.

40 yıldır HIV pandemisi yaşıyoruz ve ilerleme kaydediyorduk, ancak ilerlemeyi hafife alamazsınız.

Aynı anda birden fazla pandemi ile tamamen başa çıkma yeteneğine sahibiz: HIV, TB, sıtma, COVID ve şimdi uluslararası bir halk sağlığı sorunu olarak ilan edilen Monkeypox.

Bunu yapabiliriz, ancak yatırım, eylem ve taahhüt gerektirir. Hepimiz, enerjinin tam olarak yenilenmesini savunmalıyız. Küresel Fon Eylül sonunda New York’ta gerçekleşecek olan AIDS, Tüberküloz ve Sıtma ile mücadele etmek.

Yatırımımızı, eylemimizi ve HIV üzerindeki işi bitirme taahhüdümüzü gerçekten hızlandırmalıyız çünkü Gelecekteki pandemilere daha iyi hazırlanmanın en iyi yolu, halihazırda karşı karşıya olduğunuz pandemilerle başa çıkmaktır.

Related Posts

barış okan fındık reklam ajansı burs özel okul kolej uluslararası okul ib diş hastanesi offshoreserver offshore streaming server offshore dedicated offshore server dmca ignored