Olağanüstü Zamanlarda Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine Ulaşmak — Küresel Sorunlar

woochong um
  • Fikir Armida Alisjahbana – Woochong Um – Kanni Wignaraja (Bangkok, Tayland)
  • Inter Basın Servisi

Covid-19 pandemisi ve çatışma krizleri, açlık, iklim değişikliği ve çevresel bozulma karşılıklı olarak birleşerek milyonları akut yoksulluk, sağlık ve gıda güvensizliğine itiyor. Rusya’nın Ukrayna’yı işgali, tedarik zincirlerini daha da bozdu ve gıda ve yakıt fiyatlarında ani artışlara neden oldu.

Asya-Pasifik bölgesinde Covid-19’un yayılmasını kontrol altına alma çabalarının neden olduğu yıkım artık iyi belgeleniyor. En az 90 milyon insan muhtemelen aşırı yoksulluğa düştü ve 150 milyon ve 170 milyondan fazla insan sırasıyla günde 3,20 ABD Doları ve 5,50 ABD Doları yoksulluk sınırının altında.

Pandemi, SDG’ler üzerindeki eşit olmayan ilerlemenin sonuçlarını eve götürdü ve sosyal koruma ve sağlık sistemlerinde göze çarpan boşlukları ortaya çıkardı. Asya ve Pasifik’teki toparlanma dinamikleri, aşı ve teşhise erişimin yanı sıra ulusal ekonomilerin ve halk sağlığı sistemlerinin yapısı ve etkinliği ile şekillendi.

Tüm ekonomik daralmaya rağmen, Asya-Pasifik bölgesindeki sera gazı emisyonları büyük ölçüde azalmadan devam etti ve uzun süredir devam eden iklim krizi şiddetle devam ediyor.

Örneğin daha az atık üretmenin ve hava kirliliğinin olumlu etkileri kısa ömürlü olmuştur. Asya ve Pasifik’teki pek çok ülke iklim eyleminin hırsını büyütmeyi ve adil bir enerji geçişi sürdürmeyi taahhüt etse bile, eylem gecikiyor. Fosil yakıtlardan uzaklaşmaya yönelik siyasi ve ekonomik dürtü, bölge genelinde artan petrol ve gaz fiyatlarına rağmen zayıf kalmaya devam ediyor.

Ukrayna ihtilafı daha fazla belirsizliğe yol açarken ve gıda ve yakıt kıtlıklarını şiddetlendirerek fiyatların yükselmesine neden olurken, güvenlik giderek ekonomik ve politik önceliklerin merkezinde yer alıyor.

Sorunların bu birleşmesi, pandemi tarafından halihazırda ele alınan şoklara katkıda bulunuyor ve bölgemizin bazı bölgelerinde yönetişim krizlerini tetikliyor. Yine, en yoksul ve en savunmasız gruplar en çok etkilenenlerdir.

Ekonomik, sosyal ve çevresel sürdürülebilirliğin bütünleşik yönlerinin toparlanmaya yönelik yaklaşımlarımıza dahil edilmesini sağlamak hiç bu kadar önemli olmamıştı.

ESCAP-ADB-UNDP 2022 SKH’ler için Birlikte İleriyi İnşa Etme konulu ortak raporumuzun vurguladığı gibi, önemli iyi uygulama örneklerine rağmen, Asya ve Pasifik ülkelerinin bu zorunluluk konusunda çok daha kararlı – ve daha hızlı ve geniş ölçekte – hareket etmesi gerekiyor. Bu, ilerlemenin ne anlama geldiğini ve nasıl ölçüldüğünü, bütünün -insanların ve gezegenin- refahını destekleyen gelişme olarak yeniden tanımlar.

Olağanüstü zamanlar için olağanüstü gündem

Bütün bunlar, SDG’lerin iddialı gündemine ulaşmak için ayık bir zemin. Ancak bu birbirine kenetlenen şoklar aynı zamanda SKH’lerde entegre bir gündem olarak ilerleyememenin de bir sonucudur.

Sürdürülebilir kalkınma sonuçlarını belirleyen şeyleri kökten değiştiren geleneksel olmayan tepkilere ve yatırımlara ihtiyacımız var. Şu anda baş gösteren enerji, gıda ve insan güvenliği krizlerimizi ayrı olarak ele almak yerine, bunların birbirleriyle olan bağlantılarını ele almalıyız.

Örnek vermek gerekirse, çevresel ve sosyal faydalar sağlayan mali reformlara kararlı bir şekilde odaklanmak büyük kazançlar sağlayabilir. Asya ve Pasifik, fosil yakıtlar da dahil olmak üzere çevreye zararlı maliyetli sübvansiyonları ortadan kaldırmak için uzun süredir devam eden taahhütlerde eyleme geçebilir.

Daha kapsayıcı tarımı ve daha sağlıklı ve daha sürdürülebilir gıda üretim sistemlerini teşvik etmek için her yıl küresel tarım sübvansiyonlarına harcanan tahmini 540 milyar ABD dolarını yeniden kullanma fırsatları da var.

Küçük ölçekli çiftçileri daha iyi hedeflemek ve yenileyici tarıma geçişi teşvik etmek gibi iyi uygulamaları ödüllendirmek, gıda sistemlerinin dönüştürülmesine, ekosistemlerin onarılmasına ve biyolojik çeşitliliğin korunmasına yardımcı olabilir.

Sadece geçişler

BM ajansları ve çok taraflı kuruluşlar olarak, ülkeleri hızlı karbonsuzlaştırma ve iklim direncine adil geçişler yapma konusunda desteklemeye kararlıyız. Daha yeşil yenilenebilir enerji dağıtımını büyütmek, enerji güvenliği ihtiyaçlarını karşılamanın anahtarı olacaktır.

Benzer şekilde, mevcut gıda krizi, daha sürdürülebilir, yerel olarak güvenli gıda üretimine ve pazarlarına acil bir geçiş için bir katalizör olmalıdır. Yerel dayanıklılığı destekleyen, verimliliği artırırken doğaya dayalı çözümleri benimseyen ve iklim azaltma uygulamalarını destekleyen tarım uygulamaları, uzun vadeli gıda güvenliğini güçlendirebilir.

SDG’ler testi, toparlanmanın zorlu ödünleşimlerini çözmemizi ve çözmemizi gerektiriyor. Birbiriyle bağlantılı enerji, gıda ve mali alan krizlerinden çıkmak için, yoksulluğu sona erdirmek ve gezegeni korumak için gereken dönüşümleri hızlandırmalıyız.

2030 yılına kadar sadece birkaç kişinin değil tüm insanların daha yüksek düzeyde barış ve refaha sahip olmasını sağlamalıyız.

BM Asya ve Pasifik Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (ESCAP), Asya Kalkınma Bankası ve BM Kalkınma Programı, 12 Temmuz 2022’de Sürdürülebilir Kalkınma için Yüksek Düzeyli Siyasi Forum’da bu temaları keşfedecek bir yan etkinliğe ev sahipliği yapacak. daha öte.

Armida Alisjahbana Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı ve BM Asya ve Pasifik Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (ESCAP) İcra Sekreteridir.
Kanni Wignaraja Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Başkan Yardımcısıdır.
woochong um Asya Kalkınma Bankası’nın (ADB) Genel Müdürüdür.

IPS BM Bürosu


IPS News UN Bureau’yu Instagram’da takip edin

© Inter Press Service (2022) — Tüm Hakları SaklıdırOrijinal kaynak: Inter Press Service

Related Posts

barış okan fındık reklam ajansı burs özel okul kolej uluslararası okul ib diş hastanesi offshoreserver offshore streaming server offshore dedicated offshore server dmca ignored